Pengertian Ilmu Kalam (Objek Kajian dan Aliran-alirannya)

Pengertian Ilmu kalam ialah sebuah ilmu yang berkaitan dengan filsafat. Ilmu kalam kerap diartikan sebagai filsafat atau teologi Islam. Kalam merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti perkataan. Perkataan yang dimaksud disini adalah Firman Tuhan juga perkataan manusia. Pengertian Ilmu Kalam Ilmu kalam dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji agama Islam terkait dengan berbagai … Read more