Akad Ijarah Dalam Islam Beserta Penjelasan Lengkapnya

Akad ijarah atau akad sewa menyewa di dalam Islam banyak digunakan dalam sistem perekonomian syariah. Perihal sewa-menyewa ini ternyata sudah ada sejak dulu dan diatur dalam syariat. Ijarah juga erat kaitannya dengan upah. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu ijarah dan akadnya mari kita lihat pembahasan berikut ini. Akad Ijarah Dalam transaksi ekonomi kita tidak … Read more