Doa Iftitah Muhammadiyah Sesuai Keputusan Majlis Tarjih

Apa itu doa iftitah? Iftitah secara bahasa berarti permulaan atau pembuka. Dengan kata lain doa iftitah adalah doa pembuka atau doa di permulaan. Doa iftitah dalam rukun shalat memang di baca pada awal rakaat setelah takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram sendiri merupakan takbir pertama diawal rakaat yang merupakan gerakan shalat paling awal. Setelah takbiratul ihram dan … Read more