Perkembangan Sejarah Islam di Tanah Arab (Lengkap)

Sejarah Islam di Arab tidak terlepas dari perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masa kekhalifahan, hingga memasuki pemerintahan Bani Sa’ud. Keluarga inilah yang menjadi pondasi berdirinya Kerajaan/ Negara Arab Saudi. Pada dasarnya sejarah peradaban Islam terbagi ke dalam tiga bentuk: Hadarah al-duwal wa al-tarikh (peradaban negara), merupakan pengembangan peradaban dalam sebuah negara dan kepemerintahannya. … Read more